Regulamin przekazywania darowizn na rzecz budowy cerkwi przez Parafię Prawosławną Wszystkich Świętych w Wałbrzychu

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: www.cerkiew.walbrzych.pl oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.

2. Strona www.cerkiew.walbrzych.pl  jest prowadzona przez Parafię Prawosławną Wszystkich  Świętych z  siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 31. NIP: 8862685193 REGON: 890278111.

3. Strona www.cerkiew.walbrzych.pl umożliwia: przekazywanie darowizn  na cel kultu religijnego, którym jest budowa świątyni w Wałbrzychu.

4. Zakupywane przez Darczyńców internetowe cegiełki są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu budowy świątyni na potrzeby Parafii.

5. Wszelką odpowiedzialność prawną i cywilną ponosi proboszcz parafii, organizator zbiórki.

6. Za transparentność zbiórki w świetle prawa świeckiego i boskiego odpowiada proboszcz parafii.

7. Przekazywanie darowizn w postaci internetowych cegiełek na budowę świątyni jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399)

8. Darowizna może zostać przekazana za pomocą: a. przelewu elektronicznego; b. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej); c. przelewu tradycyjnego;

9  Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

9. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić na adres walbrzych.cerkiew@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 609 453 424.

10.Parafia Wszystkich Świętych w Wałbrzychu jest jednostką kultu religijnego i w związku z tym rozliczenie darowizn następuje zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT. Możliwe jest odliczenie kwoty przekazanej tytułem darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentacji uprawniającej do skorzystania ulgi (nie dołącza się ich do zeznania, jednakże należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie)

   Na przykład:

   Pan Jan Kowalski jest zatrudniony na umowę zlecenie i jego roczny dochód wyniósł w 2017 roku 71 650 złotych. W ciągu całego roku wpłacona przez niego darowizna na cele kultu religijnego wyniosła 4 tysiące złotych. Jaką wartość będzie mógł odliczyć? Będzie mógł odliczyć pełną wartość wpłaconej przez niego darowizny – 4 tysiące złotych – ponieważ nie przekroczyła ona 6% jego dochodu.

   Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-darowizna-na-cele-kultu-religijnego-wszystko-co-warto-wiedziec

11.Ochrona danych osobowych. Parafia  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Parafii, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Parafii swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych.

12.Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13.Darczyńca wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

14.Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres: walbrzych.cerkiew@wp.pl.

15.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Parafia deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu gdyż zakup internetowych cegiełek ma charakter wyłącznie dobrowolny.

16. Parafia może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.